Lærlinger

Strømsheim Bygg AS har lange tradisjoner med opplæring av nye fagarbeidere. Helt siden 1985 har vi lært opp nye medarbeidere. Vi har til enhver tid en ettårslærling og en toårslærling hos oss. Bedriften er tilknyttet ByggOpp Møre & Romsdal som sikrer lærlingene den opplæringen de har krav på. Vi følger opplæringsplanene fastsatt i fra det offentlige og vi kan tilby våre lærlinger meget variert opplæring i tømrerfaget. Vårt firma arbeider både mot privat og offentlig sektor og gir dermed muligheten for stor variasjon i opplæringen.  (Både industribygg og privatboliger).

Hva skal til for å bli lærling hos Strømsheim Bygg ?

 • Du må ha bestått VG1 og VG2
 • Du må ikke ha mye fravær på skolen
 • Du må være interessert i tømrerfaget og ha et ønske om å bli en dyktig fagarbeider for fremtiden
 • Du må være omgjengelig og ha et godt humør
 • Du må ha stå på vilje
 • Du må være ærlig

Dette er noe av det vi kan tilby en lærling hos oss:

 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Fagutdannede instruktører
 • Skaffer personlig verneutstyr og arbeidsklær til alle værfohold
 • Er behjelpelig når det gjelder anskaffelse av personlig håndverktøy
 • Sørger for at lærling føler seg velkommen og integrert på arbeidsplassen og på sosiale tilstelninger utenfor arbeidstiden
 • Er behjelpelig med transport til og fra arbeidsplass
 • Legger vekt på HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet)
 • Er tilknyttet bedriftshelsetjeneste hos Hjelp24

Ovenfor ser vi Trond som legger Hollandsk glasert pannestein på tak med et perfekt resultat.

Høsten 2012 bestod Trond svenneprøven med glans.

Vi ønsker Trond velkommen til vårt firma som fagarbeider!

Her er to av våre tidligere lærlinger,  Andrè og Kristian i aksjon.

GRATULERER TIL KRISTIAN - med bestått fagprøve i mai 2010 

GRATULERER TIL ANDRÈ - med bestått fagprøve i juli 2011