Prosjekter

Prosjekter  » Bolighus på Fjelltun

Bolighus på Fjelltun

Gjennoppbygging av bolighus på Fjelltun etter total brannskade.
Byggherre: Privat / forsikringsselskap.
Arbeidsbeskrivelse: Totalprosjekt med "nøkkelen i døren".
Gjennbruk av en del av grunnmurene.
Yttervegger med isolert bindingsverk.
Takverk med takstoler og taktekke med Hollandsk glassert takstein.

Gjennoppbygging av bolighus på Fjelltun etter total brannskade.
Byggherre: Privat / forsikringsselskap.
Arbeidsbeskrivelse: Totalprosjekt med "nøkkelen i døren".
Gjennbruk av en del av grunnmurene.
Yttervegger med isolert bindingsverk.
Takverk med takstoler og taktekke med Hollandsk glassert takstein.
Vinduer og ytterdører i ferdigbehandlet treverk.
Høy standard.