Prosjekter

Prosjekter  » Barnehage i Skarbøvika - "Skarbøvik Barnehage"

Barnehage i Skarbøvika - "Skarbøvik Barnehage"

Oppsetting av ny barnehage i Skarbøvika i Ålesund. Oppdragsgiver var Ålesund kommune. Vårt firma var hovedentreprenør og alle bygningsmessige arbeider inngikk i vår kontrakt. Bæreelementer i bygningen var en kombinasjon mellom betong, stål og bindingsverk. Prosjektet ble utført og overlevert til avtalt tid.

Oppsetting av ny barnehage i Skarbøvika i Ålesund. Oppdragsgiver var Ålesund kommune. Vårt firma var hovedentreprenør og alle bygningsmessige arbeider inngikk i vår kontrakt. Bæreelementer i bygningen var en kombinasjon mellom betong, stål og bindingsverk. Prosjektet ble utført og overlevert til avtalt tid.