Prosjekter

Prosjekter  » Hytte utenfor Ålesund - 2006

Hytte utenfor Ålesund - 2006

Tilbygg og ombygging av fritidsbolig utenfor Ålesund med tilhørende garasje. Her har vi stått for utførelsen av alle fag inkludert tekniske fag. Prosjektet utført og overlevert til avtalt dato.

Tilbygg og ombygging av fritidsbolig utenfor Ålesund med tilhørende garasje. Her har vi stått for utførelsen av alle fag inkludert tekniske fag. Prosjektet utført og overlevert til avtalt dato.