Prosjekter

Prosjekter  » Sentrum Trafo i Ålesund

Sentrum Trafo i Ålesund

I forbindelse med at sentrum trafostasjon ble bygget for Tafjord Kraft hadde vi tømrerarbeidet på prosjektet. Isolerte vegger av stålprofiler kledd med gipsplater, innvendige dører og systemimlinger. Hovedentreprenør for prosjektet var Søvik & Skåravik AS.

I forbindelse med at sentrum trafostasjon ble bygget for Tafjord Kraft hadde vi tømrerarbeidet på prosjektet. Isolerte vegger av stålprofiler kledd med gipsplater, innvendige dører og systemimlinger. Hovedentreprenør for prosjektet var Søvik & Skåravik AS.