Bolighus på Fjelltun

Gjennoppbygging av bolighus på Fjelltun etter total brannskade.
Byggherre: Privat / forsikringsselskap.
Arbeidsbeskrivelse: Totalprosjekt med «nøkkelen i døren».
Gjennbruk av en del av grunnmurene.
Yttervegger med isolert bindingsverk.
Takverk med takstoler og taktekke med Hollandsk glassert takstein.