BunkerOil AS – Hovedkontor i Ålesund

Utvidelse av kontorlokalene til BunkerOil AS i Ålesund og ombygging av eksisterende kontorer og delvis oppussing av eksisterende. Innstallasjon av nytt ventilasjonsanlegg. Totalprosjekt med alle faggrupper. Utført og overlevert til avtalt dato.