Korsegata 4 (Tidligere Ålesund Postkontor)

Etter et Posten flyttet i fra 1. etg. i bygningen er vårt firma i full sving med å bygge om lokalene til tidsriktige og moderne kontorlokaler.