Omsorgsboliger Valderøy

Nybygg med 5 boenheter.
Byggherre: Giske Kommune.
Arbeidsbeskrivelse: Tømrer- og snekkerarbeid på prosjektet.
Yttervegger med isolert bindingsverk.