Reklamehuset – Hatlane

Her har vi demontert eksisterende tak og vi er i full gang med å bygge det nye taket. Bygget blir utvidet mot nord og sør og får en ekstra etasje.