Sentrum Trafo i Ålesund

Vi har utført tømrerarbeidet i forbindelse med utvidelsen av Grautneset forbrenningsanlegg i Breivika i Ålesund. Vi har utført bla. vegger, gesimsoppbygg på alle tak, automatiske luker for røykventilasjon, dører innvendig og utvendig, industriporter og rullegitter. Himlinger, gulv og datagulv.  Hovedentreprenør for utvidelsen har vært Søvik & Skåravik AS