Tilbygg og ombygging av bolighus i Ålesund 2004

Arbeidsbeskrivelse: Tømrerarbeid
Totalombygging innvendig. Tilbygg mot nord.
Ny bordkledning og nye vinduer. Ny taktekking mot nord.