Barnehage i Skarbøvika – «Skarbøvik Barnehage»

Oppsetting av ny barnehage i Skarbøvika i Ålesund. Oppdragsgiver var Ålesund kommune. Vårt firma var hovedentreprenør og alle bygningsmessige arbeider inngikk i vår kontrakt. Bæreelementer i bygningen var en kombinasjon mellom betong, stål og bindingsverk. Prosjektet ble utført og overlevert til avtalt tid.