Trollhaugen barnehage på Gåseid

Oppføring av barnehage i Ålesund. Bærende fundament av betong. Bærekonstruksjoner hovedsaklig av tre, suplert med noe stål. Bygget oppføres i 2 etasjer. Vårt firma utfører tømrerarbeidet og har ansvaret for rigg og drift av byggeplassen, samt hovedbedrift HMS. Arbeidet startet i månedskiftet jan/feb. 2010.