Operasjonsentral for 110 og 112 Møre og Romsdal

I 2017 slapp vårt firma gjennom nåløyet hos sentrale myndigheter sikkerhetsmessig, kvalitetsmessig og økonomisk slik at vi fikk bygge om arealer på Politihuset i Ålesund til operasjonssentral for nødetatene 110 og 112. Vårt firma var totalentreprenør for prosjektet både for bygningsmessige og tekniske arbeider. Prosjektet ble gjennomført på en trygg og god måte med tett samarbeid med sentrale myndigheter og med lokalt Politi og Brannetat. I denne prosessen ble alle våre ansatte sikkerhetsklarert, noe som også vil være en trygghet for våre andre oppdragsgivere. Av sikkerhetsmessige årsaker kan vi dessverre ikke presentere foto fra prosjektet.  http://www.politiet.no/aktuelt-tall-og-fakta/aktuelt/nyheter/2017/12/12/samlok-mr/