Tilbygg og ombygging av bolighus i Ålesund 1999

Arbeidsbeskrivelse: Betong og tømrerarbeid.
Tilbygg av boligen i 2 etasjer mot vest og 1 etasje mot sør og nord.
Nye altaner i tre mot sør.