Aursnes AS, Kongensgt. 23, Ålesund – 2003

Omfang: 2 kontoreetasjer, 1. og 2. etg.
Byggherre: AS H. Koppernæs & sønner
Arbeidsbeskrivelse: Riving av to eksisterende butikketasjer til «betong»,
støping av nye gulv i 1. etg. med varmerør.