Barnehage på Åse – «Åse Barnehage»

Her reiv vi 2 stk bolighus og bygde en moderne og tidsriktig barnehage helt i fra grunnen av. Størrelsen på det nye bygget var mellom 6 – 700 m2. Vårt firma var hovedentreprenør og hadde med alle byggningsmessige fag i kontrakten. Vi hadde fremdriftsansvaret og overleverte barnehagen til avtalt tid.

Her reiv vi 2 stk bolighus og bygde en moderne og tidsriktig barnehage helt i fra grunnen av. Størrelsen på det nye bygget var mellom 6 – 700 m2. Vårt firma var hovedentreprenør og hadde med alle byggningsmessige fag i kontrakten. Vi hadde fremdriftsansvaret og overleverte barnehagen til avtalt tid.